Dorpsbelangen Vlagtwedde heeft het plan opgevat om een dorpsvisie te maken.
Maar een dorpsvisie is een plan voor en door de bewoners, dus hebben wij jouw medewerking dringend nodig!
Wat zijn jouw ideeën voor de toekomst van het dorp Vlagtwedde in de nieuwe gemeente Westerwolde? Welke problemen moeten er opgelost worden en welke
kansen gegrepen? Een werkgroep heeft inmiddels het nodige voorwerk gedaan en nodigt jou nu uit om mee te praten over je eigen woon– en leefomgeving.
Zo verzamelen wij onze stippen aan de horizon.
Grijp deze kans en praat mee!

 

DINSDAG 25 JUNI 2019
START 20:00 UUR  -  BIJ JEUGDSOOS B-THERE

Om uw inbreng te kunnen geven worden er twee avonden georganiseerd:
dinsdag 25 juni en woensdag 3 juli.
Op deze avonden willen we met dorpsgenoten om tafel, alle leeftijden zijn welkom.
De werkgroep Dorpsvisie Vlagtwedde heeft alvast een aantal belangrijke onderwerpen op een rijtje gezet.

 

WOENSDAG 3 JULI 2019
START 20:00 UUR  -  BIJ ZALENCENTRUM ZAAL12

Heeft u ideeën met betrekking tot deze onderwerpen? Zijn er knelpunten die om een oplossing vragen? Andere suggesties?
Schuif aan en praat mee!
De opbrengst van beide avonden moet de basis leggen van onze dorpsvisie. De presentatie van de uitkomsten vindt plaats op donderdag 17 oktober met medewerking van Arno van der Heyden.