Op maandag 29 juli heeft een delegatie van Dorpsbelangen Vlagtwedde en de Ondernemersvereniging Vlagtwedde om tafel gezeten met de gemeente. Onderwerp van gesprek was de toekomst van het zwembad.

Door de gemeente werden cijfers en plannen gepresenteerd waar de aanwezigen nogal van schrokken. Zoals het werd uitgelegd, zou er geen toekomst zijn voor het zwembad. De jaarlijkse kosten zijn door de gemeente geraamd op € 150.000. Dit zou, vooral ook gezien de financieel penibele situatie waar de gemeente in verkeert, een vrijwel onhaalbare kaart zijn. De delegatie vond deze cijfers niet reëel en was van mening dat er ook op een andere wijze naar de situatie gekeken kan worden. Vervolgens ontstond een goed gesprek dat leidde tot de conclusie dat door het nemen van enkele maatregelen de jaarlijkse kosten kunnen worden teruggebracht tot € 50.000.

Er zijn nog een aantal vervolggesprekken gepland. Op 19 augustus overlegt Dorpsbelangen met de Ondernemersvereniging. In september volgt nog een gezamenlijk gesprek met de gemeente. Wanneer er nieuws is, zullen we onze leden informeren.

We maken ons met elkaar hard voor het behoud van het zwembad!