Het comité "Vijf mei - Vlagtwedde" heeft na ampele overweging besloten de reeds in grote lijnen voorbereide activiteiten en festiviteiten op dinsdag 5 mei in Vlagtwedde tot nader order op te schorten. Hoewel het comité m.b.t. dit Bevrijdingsfeest in een vroeg stadium voor de eigen verantwoordelijkheid heeft gekozen, heeft men zich ook deels laten leiden door de nationale, provinciale en gemeentelijke richtlijnen m.b.t. de coronacrisis en de uiteindelijke afgelasting van het provinciale Bevrijdingsfeest. Het comité heeft vernomen dat de feestelijkheden nu waarschijnlijk in de periode oktober 2020 tot 5 mei 2021 plaats zouden kunnen gaan vinden. Het comité “Vijf mei- Vlagtwedde” heeft zich voorgenomen hier op een of andere manier op in te spelen of bij aan te sluiten. Hopelijk zal het comité t.z.t. weer van zich kunnen laten horen.

Wat betreft de herdenking op 4 mei neemt het comité “Vier mei – Vlagtwedde” het volgende standpunt in. Het nationaal comité 4 / 5 mei heeft laten weten de herdenking eventueel in gepaste (afgeslankte ?) vorm te laten plaatsvinden. Het comité “Vier mei – Vlagtwedde” wil de berichtgeving hieromtrent graag afwachten. Het besluit m.b.t. het al dan niet door laten gaan van de herdenking op 4 mei in Vlagtwedde, eventueel in aangepaste vorm, kan volgens het comité ook na 6 april nog worden genomen. Bij afgelasting van de herdenking op 4 mei zal het comité dit z.s.m. met de bevolking communiceren.