PETITIE  |  ZONDER (ZWEM)WATER GEEN GROEI!

EEN PETITIE MET 1.845 HANDTEKENINGEN VOOR BEHOUD VAN HET ZWEMBADIN VLAGTWEDDE
Geachte leden van de raad van de gemeente Westerwolde,
Voor u ligt een gezamenlijk schrijven van de Ondernemersvereniging en de Vereniging van Dorpsbelangen van Vlagtwedde, mede ondertekend door maar liefst 1.845 stemmers via onze petitie “Red ons zwembad!”. De reden van dit schrijven is dan ook het door u te behandelen agendapunt: GO/NO-GO besluit volgende fase zwembad ParcEmslandermeer.
Het doel van dit schrijven is u duidelijk te maken welke functie en betekenis het zwembad heeft voor ons dorp, haar mensen, de ondernemers, de wijde omgeving…..en dus voor de gemeente Westerwolde! We hopen u hiermee te laten inzien dat behoud van het zwembad niet alleen gaat om een bak met water, maar dat deze vele liters water voor heel veel mensen, in een groot verzorgingsgebied veel betekenen: zonder water geen groei!

Lees HIER de gehele petitie die op 08.06.2020 is aangeboden aan de leden van de raad van de gemeente Westerwolde.