Sinds kort heeft de Kerkstraat in Vlagtwedde een totaal ander aanzicht dan menigeen jarenlang gewend is geweest. Als uitvloeisel van een dorpsschouw van een aantal jaren geleden en na uitvoerig overleg door de Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde met de gemeente, zijn onlangs ongeveer tien eikenbomen aan de Kerkstraat gekapt. Hierdoor ontstond er ruimte een totaal gerenoveerd voetpad langs een deel van de straat aan te leggen. Dit alles werd ten uitvoer gebracht na diverse klachten over het door wortelwerking slecht begaanbare trottoir langs dit deel van de Kerkstraat. Als reactie hierop kwam de gemeente met het voorstel en de oplossing om de bomen te kappen en een goed, nieuw voetpad aan te leggen. Na een zorgvuldige procedure en in nauw overleg met de direct aanwonenden is een en ander onlangs uitgevoerd. Het verheugt de Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde dat het merendeel van de reacties met betrekking tot deze nieuwe aanblik en de huidige begaanbaarheid van het voetpad erg positief zijn.