Informatiebijeenkomst stichting ‘Blijven Wonen in Westerwolde’

Informatiebijeenkomst stichting ‘Blijven Wonen in Westerwolde’ op 28 maart 2019
Op 28 maart 2019 organiseert de stichting Blijven wonen in Westerwolde in zaal 12 een informatieavond voor inwoners in en rondom Vlagtwedde. Er komen verschillende sprekers en de stichting informeert over een mogelijke locatie.
Doel van de stichting
De stichting heeft als doel het realiseren van huisvesting voor 55-plussers die graag in Westerwolde willen blijven wonen, maar voor wie onderhoud aan huis en tuin lastig wordt. Een keuze is dan òf het huis aanpassen òf verhuizen.
Dat laatste is niet zo eenvoudig. Menigeen wil graag in de vertrouwde omgeving blijven wonen. Om dat mogelijk te maken wil de stichting onder andere leegstaande boerderijen verbouwen tot appartementen waar mensen gemeenschappelijk wonen, steun en gezelligheid aan elkaar hebben èn waar de privacy verzekerd is.
Waar gaat het over?
Tijdens deze avond geeft het bestuur van de Stichting informatie over haar plannen op korte termijn en over een mogelijke locatie in Vlagtwedde. Daarnaast is er informatie over de manier waarop een project gerealiseerd kan worden en hoe men zich kan opgeven als aspirant-bewoner.
Namens de gemeente Westerwolde spreekt beleidsmedewerker Bart Gorter over de nieuwe gemeentelijke woonvisie. Hieke van der Kloet, docent aan de Hanzehogeschool Groningen, gaat in op gemeenschappelijk en levensloopbestendig wonen.

De bijeenkomst in Zaal 12, Wilhelminastraat 37 in Vlagtwedde, begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) en
duurt tot ongeveer 21.30 uur. Daarna is er gelegenheid tot napraten.
Toegang is gratis, maar wel graag uw komst opgeven, zodat de organisatie weet hoeveel mensen er komen.
Aanmelden kan via de website: www.blijvenwoneninwesterwolde.nl of een mailtje naar
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Sinterklaasintocht

Ondernemers Vereniging Vlagtwedde organiseert jaarlijks de intocht van Sinterklaas in Vlagtwedde. Wij ondersteunen dit evenement en zetten ons hiervoor in. Ook zijn wij betrokken bij de jaarlijkse evaluatie van de intocht.

Fietspad Barlagerweg

Met de aanleg van het fietspad naar sportpark De Barlage ging een langgekoesterde wens in vervulling. Wij zijn content dat de aanleg van dit verlichte fietspad in de loop van 2018 is gerealiseerd. De aankoop van het laatste gedeelte tot aan het sportpark vinden wij belangrijk voor de voltooiing van het fietspad. Gebiedsregisseur Nina Heeres hield ons regelmatig op de hoogte van de vorderingen.

Nationale Herdenking op 4 mei

Elk jaar doet Dorpsbelangen Vlagtwedde mee aan de organisatie van de Nationale Herdenking op 4 mei. Hierbij zijn altijd diverse vrijwilligers betrokken. Bij de herdenking zijn elk jaar honderden Vlagtwedders aanwezig.

Verlichting in het buitengebied

De spaarzame verlichting van wegen en fietspaden in het buitengebied is voor ons onderwerp van zorg. Wij zijn hierover in gesprek geweest met het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westerwolde. Wij verwachten dat het college hierin een andere koers gaat varen. Dit onderwerp houdt onze focus.

Dorpsvisie

Wij werken aan het opstellen van een dorpsvisie voor Vlagtwedde. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de inwoners van Vlagtwedde en de gemeente Westerwolde, waarmee wij hierover in gesprek zijn. Het plan voor deze dorpsvisie ontstond naar aanleiding van plannen om de rotonde en entree van Vlagtwedde aantrekkelijker te maken. Voortschrijdend inzicht tijdens bespreking van deze plannen leidde tot de conclusie dat het beter is te kijken naar de ontwikkeling van het hele dorp. Insteek is dat er in de loop van 2019 een start kan worden gemaakt met de concrete uitwerking van deze dorpsvisie.

Zwembad Parc Emslandermeer

Het zwembad van Parc Emslandermeer moet open blijven en beschikbaar blijven voor de inwoners van Vlagtwedde. Deze visie hebben wij in een brief aan de gemeente Westerwolde uiteengezet. Voorlopig is dit gelukt, echter maken wij ons wel zorgen over de veiligheid van de gebruikers. Wij vinden het van groot belang dat deze veiligheid is gewaarborgd. Daarom hebben een WOB-verzoek (Wet Openbaarheid van Bestuur) ingediend om hierin inzicht te krijgen.

Burgerhulpverlening

Burgerhulpverlening behelst levensreddende hulp aan mensen die een hartstilstand krijgen. Elke seconde telt en vrijwillige burgerhulpverleners kunnen de eerste, levensreddende hulp bieden totdat de hulpdiensten ter plaatse zijn. Burgerhulpverlening bestaat in de eerste plaats uit een goede dekking van toegankelijke AED’s (defibrillatoren) in een slagvaste kast buiten gebouwen. En in de tweede plaats bestaat dit uit een netwerk van burgers die deze hulp in noodsituaties kunnen en willen bieden. Dit zijn Vlagtwedders die bij reanimatie kunnen worden opgeroepen om te reanimeren en de AED te gebruiken. Deze groep burgerhulpverleners is nog te klein, wij zetten actief in op werving van nieuwe vrijwilligers. Wie deze hulp kan en wil bieden bij nood, kan zich Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Promotie

Om ons werk goed te kunnen doen namens zo veel mogelijk Vlagtwedders, laten wij ons regelmatig zien en horen. Zo presenteerden wij ons op de laatstgehouden Landbouwbeurs en waren we enkele keren te horen bij Radio Westerwolde. Westerwolde Actueel besteedde de afgelopen tijd meerdere malen aandacht aan activiteiten van Dorpsbelangen. Ook lokale en regionale kranten - zoals het Westerwolde Lougblad -  besteedden met artikelen aandacht aan onze vereniging en onze acties.