Op donderdagavond 17 oktober was in PC Rendering de terugkoppelingsavond van Dorpsvisie Vlagtwedde 2020-2030.
Ruim 90 inwoners van Vlagtwedde waren tijdens deze bijeenkomst aanwezig.
Onder leiding van Anne Jan Toonstra (cabaretier, stand-upper, presentator, acteur en muzikant) werden de voorlopige resultaten van de mee-praat-sessies met de inwoners van Vlagtwedde gedeeld.

Anne Jan Toonstra heeft aan de hand van foto’s en tekst een weerspiegeling laten zien hoe een buitenstaander naar Vlagtwedde kijkt. Na deze weerspiegeling werden de resultaten van de mee-praat-sessies door de werkgroep gedeeld.
Tevens werden er personen uit de zaal uitgenodigd om bij Anne Jan Toonstra aan tafel aan te schuiven om door te praten over de speerpunten van de werkgroep.


De aanwezigen konden op posters met de speerpunten dmv stickers aangeven waar het meest behoefte aan is in Vlagtwedde en wat opgenomen moet worden in de dorpsvisie. Deze opbrengst is teruggeven aan de werkgroep welke een dorpsvisie zal opstellen van de speerpunten waar volgens de inwoners de meeste vraag naar is.
Uiteraard was er ook ruimte voor vermaak tijdens een petje op petje af Vlagtwedde dorpsquiz en cabaret. Anne Jan Toonstra sloot de avond af met een fraaie muzikale ode aan Vlagtwedde.
Aan het eind van 2019 is de dorpsvisie Vlagtwedde 2020 - 2030 gereed.
Vereniging van Dorpsbelangen en de werkgroep dorpsvisie Vlagtwedde kijken terug op een geslaagde avond! 

Dorpsbelangen Vlagtwedde heeft het plan opgevat om een dorpsvisie te maken. Maar een dorpsvisie is een plan voor en door de bewoners, dus hebben wij jouw medewerking dringend nodig!

Voor de zomer zijn er 2 meepraat-sessies geweest. Het is nu tijd om de opbrengst terug te koppelen! Alle inwoners krijgen nu de kans om hun zegje te doen over de opgehaalde ideeën, én om nog met aanvullende ideeën te komen. Deze keer onder leiding van Arno van der Heyden: cabaretier, chansonnier, acteur, presentator én Groninger.

Grijp deze kans en praat mee!

 

DONDERDAG 17 OKTOBER 2019
START 19:30 UUR  -  BIJ PARTYCENTRUM RENDERING

De werkgroep Dorpsvisie deelt haar voorlopige bevindingen en Arno van der Heyden laat zien en horen hoe een buitenstaander naar ons dorp kijkt. Luister, kijk, lach, verwonder, praat en geniet van een leuke avond. Het bestuur nodigt alle inwoners van Vlagtwedde uit voor deze avond.

Laat die kans niet liggen!

De toegang is gratis.

 

 

Op maandag 29 juli heeft een delegatie van Dorpsbelangen Vlagtwedde en de Ondernemersvereniging Vlagtwedde om tafel gezeten met de gemeente. Onderwerp van gesprek was de toekomst van het zwembad.

Door de gemeente werden cijfers en plannen gepresenteerd waar de aanwezigen nogal van schrokken. Zoals het werd uitgelegd, zou er geen toekomst zijn voor het zwembad. De jaarlijkse kosten zijn door de gemeente geraamd op € 150.000. Dit zou, vooral ook gezien de financieel penibele situatie waar de gemeente in verkeert, een vrijwel onhaalbare kaart zijn. De delegatie vond deze cijfers niet reëel en was van mening dat er ook op een andere wijze naar de situatie gekeken kan worden. Vervolgens ontstond een goed gesprek dat leidde tot de conclusie dat door het nemen van enkele maatregelen de jaarlijkse kosten kunnen worden teruggebracht tot € 50.000.

Er zijn nog een aantal vervolggesprekken gepland. Op 19 augustus overlegt Dorpsbelangen met de Ondernemersvereniging. In september volgt nog een gezamenlijk gesprek met de gemeente. Wanneer er nieuws is, zullen we onze leden informeren.

We maken ons met elkaar hard voor het behoud van het zwembad!

 

 

Dorpsbelangen Vlagtwedde heeft het plan opgevat om een dorpsvisie te maken.
Maar een dorpsvisie is een plan voor en door de bewoners, dus hebben wij jouw medewerking dringend nodig!
Wat zijn jouw ideeën voor de toekomst van het dorp Vlagtwedde in de nieuwe gemeente Westerwolde? Welke problemen moeten er opgelost worden en welke
kansen gegrepen? Een werkgroep heeft inmiddels het nodige voorwerk gedaan en nodigt jou nu uit om mee te praten over je eigen woon– en leefomgeving.
Zo verzamelen wij onze stippen aan de horizon.
Grijp deze kans en praat mee!

 

DINSDAG 25 JUNI 2019
START 20:00 UUR  -  BIJ JEUGDSOOS B-THERE

Om uw inbreng te kunnen geven worden er twee avonden georganiseerd:
dinsdag 25 juni en woensdag 3 juli.
Op deze avonden willen we met dorpsgenoten om tafel, alle leeftijden zijn welkom.
De werkgroep Dorpsvisie Vlagtwedde heeft alvast een aantal belangrijke onderwerpen op een rijtje gezet.

 

WOENSDAG 3 JULI 2019
START 20:00 UUR  -  BIJ ZALENCENTRUM ZAAL12

Heeft u ideeën met betrekking tot deze onderwerpen? Zijn er knelpunten die om een oplossing vragen? Andere suggesties?
Schuif aan en praat mee!
De opbrengst van beide avonden moet de basis leggen van onze dorpsvisie. De presentatie van de uitkomsten vindt plaats op donderdag 17 oktober met medewerking van Arno van der Heyden.

 

 

Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde organiseert een voorlichtingsbijeenkomst voor ouders / verzorgers over het herkennen, signaleren en effecten van drugsgebruik bij uw kind.
Wat zijn de strafrechtelijke gevolgen hiervan en waar kunt u terecht voor hulp.
Een ervaringsdeskundige vertelt over zijn ervaringen en over hoe hij zijn ouders om de tuin heeft geleid.

 

DINSDAG 21 MEI 2019
START 19:30 UUR

Programma

-Rob Otten, voorlichting en preventie VNN
Herkennen, signaleren en effecten
-Wijkagent Esther van de Bund
Uitleg over de strafrechtelijke gevolgen
-Ervaringsdeskundige SpetseHoeve
Hoe worden ouders om de tuin geleid?


Locatie:

Zaal12, Vlagtwedde
Inloop vanaf 19.15 uur

Graag aanmelden via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Wijkagent Westerwolde Noord, Esther van de Bund

Mijn naam is Esther van de Bund en ik ben wijkagent van Westerwolde Noord samen met mijn collega Maurits Franssen.  Met Westerwolde Noord bedoelen wij het gebied: voormalig gemeente Bellingwedde en de dorpen Vlagtwedde, Bourtange en Veele. Op de kaart van de nieuwe gemeente Westerwolde bedienen wij dus het gebied vanaf de Hogebrugweg bij Bourtange tot en met Klein Ulsda.  Graag wil ik mij aan u voorstellen en dit doe ik door uitleg te geven over de functie van wijkagent. In de toekomst hoop ik meerdere onderwerpen onder uw aandacht te mogen brengen via de site van dorpsbelangen Vlagtwedde.