Sinds kort heeft de Kerkstraat in Vlagtwedde een totaal ander aanzicht dan menigeen jarenlang gewend is geweest. Als uitvloeisel van een dorpsschouw van een aantal jaren geleden en na uitvoerig overleg door de Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde met de gemeente, zijn onlangs ongeveer tien eikenbomen aan de Kerkstraat gekapt. Hierdoor ontstond er ruimte een totaal gerenoveerd voetpad langs een deel van de straat aan te leggen. Dit alles werd ten uitvoer gebracht na diverse klachten over het door wortelwerking slecht begaanbare trottoir langs dit deel van de Kerkstraat. Als reactie hierop kwam de gemeente met het voorstel en de oplossing om de bomen te kappen en een goed, nieuw voetpad aan te leggen. Na een zorgvuldige procedure en in nauw overleg met de direct aanwonenden is een en ander onlangs uitgevoerd. Het verheugt de Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde dat het merendeel van de reacties met betrekking tot deze nieuwe aanblik en de huidige begaanbaarheid van het voetpad erg positief zijn. 

          

 

 

Evenals voorgaande jaren vindt er ook nu weer een "Dorpsschouw Vlagtwedde" plaats en wel op dinsdagochtend 23 november a.s. Een dorpsschouw houdt in dat er door ambtenaren van de gemeente Westerwolde samen met bestuursleden van de Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde in het dorp ter plekke zal worden gekeken naar problematiek in de meest brede zin van het woord. Denk hierbij bv. aan het onderhoud van de wegen en fietspaden, het groenonderhoud, (verkeers)borden, openbare gebouwen etc. Naderhand wordt dan in gezamenlijkheid bekeken welke zaken er in Vlagtwedde op korte of langere termijn moeten worden aangepakt.

Ook dit jaar kan er i.v.m. de coronamaatregelen maar een beperkte groep inwoners deelnemen aan de dorpsschouw. De groep is nu al dusdanig groot dat aanmelding niet meer mogelijk is. Uiteraard bestaat er voor de leden van Dorpsbelangen Vlagtwedde en de overige inwoners van Vlagtwedde wel de mogelijkheid zaken voor deze dorpsschouw in te brengen. Als u vóór  22 november a.s. een mailtje stuurt, een briefje in de bus doet op het adres Kromme Elleboog 5 of een bestuurslid van Dorpsbelangen anderszins aanspreekt, dan wordt uw probleem c.q. vraag meegenomen. De mail kan gestuurd worden naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Uiteraard hoopt het bestuur van Dorpsbelangen Vlagtwedde ook nu weer op de nodige reacties vanuit het dorp. Onder meer in de volgende nieuwsbrief zullen we dan verslag doen van deze dorpsschouw.


Praat mee!

De Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde heeft met regelmaat overleg met diverse leden van de Gemeente en het college van Burgermeester en Wethouders. 
Om deze gesprekken goed te kunnen voeren is het van belang dat wij input hebben vanuit onze leden en dorpsgenoten. Wat is uw standpunt op onderstaande vragen?

Zo zorgen we samen dat ons dorp leefbaar is en blijft.

Graag vragen wij u de volgende 5 vragen te beantwoorden, waarbij anonimiteit is gewaarborgd.
De POLL sluit op maandag 12 april 2021 om 19.00 uur.

Het beantwoorden van de vragen neemt ongeveer 2 minuten van uw tijd in beslag

 

POLL Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde (google.com)

Onze vereniging is een constructief, gezellig en hecht team van momenteel vijf betrokken inwoners. Naast de activiteiten die we organiseren, vertegenwoordigen we de belangen van het dorp naar de gemeente Westerwolde toe en in diverse andere situaties. Ook onderhouden we contacten met de andere verenigingen en stichtingen in het dorp, om ervoor te zorgen dat Vlagtwedde een actief dorp is en blijft, met vele voorzieningen en een bruisend dorpsleven.

We zoeken naar personen die bereid zijn om zich in te zetten voor de belangen van het dorp, die zijn of haar talent wil inzetten en die een netwerk heeft of bereid is te investeren in een netwerk in Vlagtwedde. Communicatieve vaardigheden of organisatorische kwaliteiten en motiverend vermogen zijn belangrijke competenties.

Natuurlijk kun je altijd meer of minder tijd in vrijwilligerswerk stoppen, maar voor deze functie moet je rekening houden met een tijdsinvestering van gemiddeld 8 uur per maand. Dit betreft o.a. het voorbereiden van de maandelijkse vergadering, het bezoeken van bijeenkomsten, het onderhouden van contacten, reageren op stukken, afstemming met medebestuursleden en het mede organiseren van activiteiten.

Ben jij of ken jij iemand die aan dit profiel voldoet en die het wel ziet zitten of die het op zijn minst een overweging waard vindt? Neem dan contact op met onze voorzitter, Coba Lubben via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via tel 06 480 19 389.

Na aanmelding kan in een gesprek dan bekeken worden in hoeverre en op welke manier er qua taakverdeling inhoud kan worden gegeven aan de functie.


In het kader van het onderzoekssemester aan de Hanzehogeschool is een tweetal studenten aan het onderzoeken hoe het is gesteld met de mobiliteit op het Groninger platteland, met name gericht op het openbaar vervoer. Ook het dorp Vlagtwedde staat hierbij centraal. De studenten hebben gevraagd of de Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde wil helpen bij het uitzetten van deze enquête. Daaraan verlenen wij graag onze medewerking en bij deze nieuwsbrief vinden de leden van onze vereniging dan ook een link naar de enquête. We hopen dat deze veel wordt ingevuld en opgestuurd. Het invullen kost ongeveer 5 minuten. Uiteindelijk hopen wij als Dorpsbelangen ook een terugkoppeling van dit onderzoek te krijgen, waarvan wij u dan op de hoogte zullen brengen.

https://forms.gle/qbZRTNmVtjbX55HXA

 

Evenals voorgaande jaren heeft de Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde meegedaan aan de RABO ClubSupport (voorheen RABO Clubkas Campagne). Door deelname aan deze actie kon een vereniging, club of stichting sponsorgeld verwerven middels stemmen van de leden van de bank. Dit keer kreeg Dorpsbelangen Vlagtwedde door de verkregen stemmen een mooie bijdrage van € 386,41. Iedereen die gestemd heeft op onze vereniging willen we daarvoor dan ook hartelijk bedanken. Wij kunnen het geld prima gebruiken om onze plannen m.b.t. Vlagtwedde op een goede wijze te realiseren.

Maandagmiddag 23 november  wordt er andermaal een “Vlagtwedder Dorpsschouw” georganiseerd. Een dorpsschouw houdt in dat er door ambtenaren van de gemeente Westerwolde samen met bestuursleden van Dorpsbelangen Vlagtwedde in het dorp ter plekke zal worden gekeken naar problematiek in de meest brede zin van het woord. Helaas kunnen hier dit jaar i.v.m. de coronamaatregelen geen inwoners vanuit het dorp bij aanwezig zijn. Uiteraard bestaat er voor de inwoners van Vlagtwedde wel de mogelijkheid zaken voor deze dorpsschouw in te brengen. Als u vóór 22 november a.s. een mailtje stuurt of een bestuurslid van Dorpsbelangen aanspreekt, dan wordt uw  probleem meegenomen. De mail kan gestuurd worden naar:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aarzel niet wanneer u denkt dat bepaalde zaken in ons dorps anders of beter moeten. Wij geven uw vraag of opmerking tijdens de dorpsschouw op maandag 23 november met veel plezier door aan de gemeente Westerwolde.


Breng jouw stem uit en steun het verenigingsleven !

Rabobank Groninger Land draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom organiseert zij de RABO ClubSupport (voorheen de RABO-bank Clubkas Campagne) speciaal voor verenigingen en stichtingen. Rabobank Groninger Land stelt € 100.000,- beschikbaar ! Ook de Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde doet mee aan de Rabo ClubSupport !

Stemmen

Van 5 t/m 25 oktober 2020 mogen leden van Rabobank Groninger Land vijf stemmen uitbrengen op hun favoriete club, vereniging of stichting, waarvan maximaal twee op dezelfde organisatie. Elke stem is geld waard ! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag van € 100.000,- te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. Dorpsbelangen Vlagtwedde ontvangt het aantal op haar uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is.

Oproep aan iedereen die Dorpsbelangen Vlagtwedde een warm hart toedraagt

Het is voor Dorpsbelangen Vlagtwedde belangrijk om deze actie onder de aandacht te brengen om zoveel mogelijk stemmen te werven. Dorpsbelangen Vlagtwedde zet zich in voor het behoud en verbetering van de leefbaarheid in Vlagtwedde. Graag willen we het opgebrachte geld van ClubSupport investeren in actuele projecten ten bate van deze leefbaarheid en de veiligheid in het algemeen in Vlagtwedde. Dorpsbelangen Vlagtwedde hoopt andermaal veel stemmen te krijgen van diegenen die de vereniging een warm hart toedragen. Kijk voor meer informatie over de RABO ClubSupport op:

www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport/

Als rekeninghouder kunt u via deze website ook op eenvoudige wijze lid worden van de RABO-bank.


Bedankt voor uw steun!

Delen van dit bericht wordt op prijs gesteld.

 

 

Begin juli van dit jaar is door de Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde het winnende ontwerp van de Vlagtwedder vlag gepresenteerd. Dit ontwerp werd aangeleverd door Bart Pleiter en hij mocht zelf de vlag ten top hijsen op het schoolplein van MFA ’t Aambeeld. Nu is het zover dat de vlag in twee formaten te koop wordt aangeboden. Het direct kopen van de vlag is vanaf 1 oktober mogelijk bij Blokker Vlagtwedde. De kleine vlag (100 x 70 cm.) kost € 14,95 en de grote vlag (100 x 150 cm.) kost € 19,95. Voor dezelfde prijs kan de vlag tot 1 januari ook besteld worden bij de Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde. Men kan één of meerdere vlaggen bestellen door een mailtje te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. De bestelde vlaggen zullen, indien voorradig, zo snel mogelijk geleverd worden. Indien de vlaggen niet meer voorradig zijn, streeft Dorpsbelangen er naar deze binnen zes weken te leveren. Dorpsbelangen heeft op dit moment ongeveer vijftien vlaggen op voorraad. Een ieder die met spoed een vlag nodig heeft (bv. om als cadeau weg te geven) wordt verzocht dit eveneens via bovenstaand mailadres kenbaar te maken. Na 1 januari zullen de dan bestelde vlaggen bij Dorpsbelangen Vlagtwedde twee euro per stuk duurder worden.


Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde heeft het initiatief genomen om een dorpsvisie op te stellen samen met èn voor de inwoners van Vlagtwedde.
Na het samenstellen van een werkgroep van verschillende disciplines, mee-praat-sessies en een terugkoppelingsavond onder leiding van Anne Jan Toonstra is er de afgelopen periode hard gewerkt aan de definitieve versie van de dorpsvisie.

De bedoeling was om de dorpsvisie te presenteren en uit te reiken tijdens de algemene leden vergadering van vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde.
Helaas is de algemene ledenvergadering geannuleerd i.v.m. het Corona virus en was het niet mogelijk de dorpsvisie te presenteren.
Daar het belangrijk is om de dorpsvisie te delen met de inwoners en stakeholders van Vlagtwedde is hiervoor een participatie plan opgesteld en is ervoor gekozen om dit mede digitaal te verzorgen.
Alle leden van vereniging van dorpsbelangen ontvangen de komende periode een originele versie in de brievenbus en de dorpsvisie wordt aangeboden aan de stakeholders.
Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde is blij het document met de leden en alle stakeholders te kunnen delen en zet zich de komende jaren samen in voor de uitwerking van de punten in dit plan. De Dorpsvisie Vlagtwedde is in samenwerking met Groninger Dorpen gerealiseerd.

Klik HIER voor de bladerversie van de Dorpsvisie.


PETITIE  |  ZONDER (ZWEM)WATER GEEN GROEI!

EEN PETITIE MET 1.845 HANDTEKENINGEN VOOR BEHOUD VAN HET ZWEMBADIN VLAGTWEDDE
Geachte leden van de raad van de gemeente Westerwolde,
Voor u ligt een gezamenlijk schrijven van de Ondernemersvereniging en de Vereniging van Dorpsbelangen van Vlagtwedde, mede ondertekend door maar liefst 1.845 stemmers via onze petitie “Red ons zwembad!”. De reden van dit schrijven is dan ook het door u te behandelen agendapunt: GO/NO-GO besluit volgende fase zwembad ParcEmslandermeer.
Het doel van dit schrijven is u duidelijk te maken welke functie en betekenis het zwembad heeft voor ons dorp, haar mensen, de ondernemers, de wijde omgeving…..en dus voor de gemeente Westerwolde! We hopen u hiermee te laten inzien dat behoud van het zwembad niet alleen gaat om een bak met water, maar dat deze vele liters water voor heel veel mensen, in een groot verzorgingsgebied veel betekenen: zonder water geen groei!

Lees HIER de gehele petitie die op 08.06.2020 is aangeboden aan de leden van de raad van de gemeente Westerwolde.Helaas zijn ook wij “Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde” net als vele andere verenigingen genoodzaakt om onze activiteiten op te schorten.
Dit betekend dat onze geplande algemene ledenvergadering op 31 maart 2020 niet door kan gaan.

Helaas betekend dit ook dat de bekendmaking van de winnaar van onze ontwerpwedstrijd voor de vlag van Vlagtwedde wordt uitgesteld.


Ook wordt onze actie Vlagtwedde schoon, welke gepland stond op vrijdag 17 april 2020 geannuleerd.

Zodra wij meer duidelijkheid hebben over wanneer wij bovenstaande activiteiten op een later moment kunnen plannen brengen wij u op de hoogte.

Voor nu, allen veel sterkte in deze moeilijke tijd. Denk aan uw naasten en blijf veilig.